Det finns olika typer att gardinupphängingar att välja mellan. Nedan finner du förklarat vad som kännetecknar de olika upphängningstyperna.

Vilken upphänging föredrar du?

VECKBANDSGARDINER

Veckbandsgardinen är den klassiska gardintypen som oftast krokas med 2-fingerkrok. Veckbandsgardinen kan hängas både så att gardinen döljer skenan, eller så att skenan syns. Kan användas i alla typer av fönster.

WAVE 

Wavegardinen är en modern gardintyp som krokas med små plastkrokar. Wavegardinen hängs alltid så att skenan syns, detta för att wavegardinens veck är lika stora på båda sidor om skenan. Kan användas till all typer av fönster men används oftast i glaspartier mot korridor som avskiljare.

PÅSÖMNADSGLID 

Gardin med påsömnadsglid är en gardintyp där gliden som ska vara i skenan sys direkt på gardinen. Gardin med påsömnadsglid hängs alltid så att skenan syns. Kan användas till all typer av fönster men används oftast i glaspartier mot korridor och som avdelare. 

PÅSÖMNADSGLID MED NYPVECK 

Gardin med påsömnadsglid och nypveck är en gardintyp där gliden som ska vara i skenan sys på direkt på gardinen och gardinen har fasta sydda veck. Gardin med påsömnadsglid och nypveck hängs alltid så att skenan syns. Kan användas till all typer av fönster men används oftast i glaspartier mot korridor som avskiljare.